Cetăţenia română

Redobândirea cetăţeniei române

Cererea de redobândire a cetăţeniei române se depune personal la una din misiunile diplomatice ale României din R. F. Germania.

I. Pentru apatrizii de origine română, indiferent de data pierderii cetăţeniei române şi pentru persoanele care au pierdut cetăţenia română înainte de 22 decembrie 1989 şi descendenţii acestora de gr. I si II (Legea cetăţeniei române nr.21/1991, art.10), precum şi

II. Pentru persoanele care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau aceasta cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţii acestora până la gradul III (Legea cetăţeniei române nr.21/1991, art.11)

În conformitate cu prevederile Legii Cetăţeniei Române nr. 21/1991, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, sunt necesare următoarele:

 • cerere de efectuare a serviciului consular;
 • cerere tip de redobândire a cetăţeniei române care se completează la Ambasadă;
 • paşaportul solicitantului în original + copie legalizată (se face la Ambasadă, taxa consulară 30.- €);
 • copie legalizată a buletinului de identitate sau a cărţii de identitate a soţului (pentru persoanele căsătorite cu cetăţeni români) – se face la Ambasada, taxa consulara 30.- €;
 • cazier judiciar din România (nu mai vechi de 6 luni). Se poate procura şi prin Ambasadă, taxa fiind de 35.- €. Durata de procesare a cererii: cca 60 zile.
 • cazier judiciar din R.F.Germania – (Führungszeugnis) cu apostila autorităţii germane competente în conformitate cu Convenţia de la Haga din 1961 + traducere in limba română, legalizată, (se face la Ambasadă, taxa consulara 70.- €) + fotocopie dupa original;
 • cazier judiciar din ţara de origine (pentru cetăţenii care solicită redobândirea cetăţeniei române în baza art. 11);
 • acte de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie etc.) - copii legalizate pentru titulari si ascendenţi (părinţi, bunici) foşti cetăţeni români (se fac de către Ambasadă, taxa consulară 30.- € pentru fiecare act);
 • dovada pierderii cetăţeniei române. În absenţa unei astfel de dovezi, se va face o clarificare a cetăţeniei prin Ambasadă. Taxa consulară pentru acest serviciu separat este de 15.- €. Cetăţenii care solicită redobândirea cetăţeniei române în baza art.11 vor prezenta un document care să ateste apartenenţa la România a localităţii în care s-a născut ascendentul fost cetăţean român;
 • declaraţie pe proprie răspundere, autentificată de consul (taxa consulara 60.- €), din care să rezulte daca a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române;
 • declaraţie pe proprie răspundere, autentificată de consul (taxa consulara 60.- €), din care să rezulte că, în prezent, nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
 • declaraţie pe proprie răspundere, certificată de consul, din care să rezulte menţinerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România. La fel se procedează şi pentru copiii minori pentru care se solicită redobândirea cetăţeniei române

§ copii legalizate ale certificatelor de stare civila pentru copii minori ai solicitanţilor (se fac la Ambasadă, taxa de 30.- € pentru fiecare act) si consimţământul minorilor de peste 14 ani pentru re/dobândirea cetăţeniei române, dat prin declaraţie autentificată în faţa consulului (taxa 60.- €)

§ acordul soţilor, dat prin declaraţie autentificată, pentru re/dobândirea cetăţeniei române de către copiii minori (se face la Ambasadă, taxa 60.- €);

La depunerea cererilor de redobândire a cetăţeniei române în baza art.11, solicitanţii vor prezenta documentul care atestă dreptul de şedere pe teritoriul R.F.Germania. 


III. Pentru persoanele care au pierdut cetăţenia română după 22 decembrie 1989

 • cerere tip de efectuare a serviciului consular;
 • cerere tip, care se completează la Ambasadă; taxa consulara 65.- €;
 • paşaportul solicitantului în original + copie legalizată (se face la Ambasadă, taxa consulară 30.- €):
 • cazier judiciar din România (nu mai vechi de 6 luni). Se poate procura şi prin Ambasadă, taxa fiind de 35.- €. Durata de procesare a cererii: cca 60 zile;
 • cazier judiciar din R.F.Germania – (Führungszeugnis) cu apostila autorităţii germane competente în conformitate cu Convenţia de la Haga din 1961 + traducere in limba română, legalizată, (se face la Ambasada, taxa consulară 70.- €) + fotocopie după original;
 • acte de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie etc.) - copii legalizate efectuate la Ambasadă (taxa consulară 30.-€/act). În cazul în care actele de stare civilă au fost întocmite in străinatate, copiilor legalizate le vor fi anexate traduceri legalizate în limba română. (Taxa consulara 70.- €/document);
 • dovada pierderii cetăţeniei române. În absenţa unei astfel de dovezi, se va face o clarificare a cetăţeniei prin Ambasadă. Taxa consulară pentru acest serviciu separat este de 15.- €;
 • declaraţie pe proprie răspundere, autentificată de consul (taxa consulară 60.- €), din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române;
 • declaraţie pe proprie răspundere, autentificată de consul (taxa consulară 60.- €), din care să rezulte că, în prezent, nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
 • declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte menţinerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România. La fel se procedează şi pentru copiii minori pentru care se solicită redobândirea cetăţeniei române

§ copii legalizate ale certificatelor de stare civilă pentru copiii minori ai solicitanţilor (se fac la Ambasadă, taxa de 30.- € pentru fiecare act) şi consimţământul minorilor de peste 14 ani pentru re/dobândirea cetăţeniei române, dat prin declaraţe autentificată în faţa consulului (taxa 60.-€);

§ acordul soţilor, dat prin declaraţie autentificată, pentru re/dobândirea cetăţeniei române de către copiii minori (se face la Ambasadă, taxa 60.- €).

Informaţii privind stadiul de soluţionare a cererilor pot fi obţinute numai de la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie. 

 

Ghiseu consular online

23.02.2017

Cetățenii români care au reședința sau domiciliul în Germania pot accesa site-ul www.econsulat.ro pentru a solicita orice …

Întâlnire cu membri ai comunității române și ai Platformei rețelelor profesionale de excelență din cadrul diasporei

26.09.2019

La data de 24 sept. a.c., Ambasada României la Berlin a organizat o întâlnire a doamnei Natalia – Elena Intotero,…

PRECIZĂRI PRIVIND EXERCITAREA VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ

08.08.2019

ÎNREGISTRAREA – completarea formularului online de pe portalul www.votstrainatate.ro cu opţiunea pentru votul prin…

Rubrică specială pe pagina de internet a MAE referitoare la organizarea în străinătate a alegerilor pentru Președintele României din noiembrie 2019

06.08.2019

Ministerul Afacerilor Externe a lansat pe pagina oficială de internet o rubrică specială destinată informării…