Cetăţenia română

Renunţarea la cetăţenia română

Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că pentru motive temeinice, se poate aproba renunţarea la cetăţenia română persoanei care a împlinit vţrsta de 18 ani şi care:

  • prezintă garanţii suficiente că i se va acorda o altă cetăţenie sau că o deţine deja
  • nu este invinuită sau inculpată într-o cauză penală ori nu are de executat o pedeapsă penală
  • nu este urmărită pentru debite către stat, persoane fizice sau juridice din ţară sau, având astfel de debite, le achită ori prezintă garanţii corespunzătoare pentru achitarea lor.

Cererea de renunţare la cetăţenia română se depune personal la Ambasada României, urmând a fi trimisă, spre soluţionare Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

Pentru renunţarea la cetăţenia română sunt necesare următoarele:

1. Declaratie pe proprie răspundere dată în faţa consulului privind debitele faţă de persoanele fizice sau juridice din Romania.

2. Garanţia de încetăţenire (EINBÜRGERUNGSZUSICHERUNG) (în original şi o fotocopie) eliberată de autorităţile germane, valabilă cel putin 1 an la data depunerii cererii, cu apostila autorităţii germane competente, în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Haga din 1961, însoţită de o traducere autorizată în limba română, apostilată.

După caz, paşaportul german, dupa care se face o copie legalizată de către consul.

3. Adeverintä eliberată de Administraţia Financiară de la ultimul domiciliu din România (în original şi o fotocopie) privind debitele către stat. Actul are o valabilitate de maximum 3 luni.

4. Adeverinţă eliberată de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din cadrul primăriei de la ultimul domiciliu din România (în original şi o fotocopie), privind debitele către bugetul local. Actul are o valabilitate de maximum 3 luni.

5. Paşaportul românesc după care se face o copie legalizată de către consul.

6. Certificat de naştere după care se face o copie legalizată de către consul.

7. Certificat de căsătorie/Sentinţa de divorţ rămasă definitivă/Certificat de deces al soţului/soţiei – după caz - după care se fac copii legalizate de către consul.

8. Certificatele de naştere romăneşti ale copiilor minori -după caz- după care se fac copii legalizate de către consul.

NOTA. În cazul în care actele de stare civilă sunt eliberate de autorităţile germane, este obligatorie transcrierea acestora în România. Transcrierea actelor de stare civilă poate fi efectuată fie de Ambasada fie de Oficiul de Stare Civilă competent din România, prin procură specială, autentificată de un oficiu diplomatic sau consular  românesc în Germania.

Datele privind copiii sub 14 ani vor fi menţionate în mod expres în listele cu date personale ale fiecăaruia dintre părinţi.

Pentru renunţarea la cetăţenia română, copiii minori care au împlinit vârsta de 14 ani vor consimţi, împreună cu părinţii, printr-o declaraţie în formă autentică, dată în faţa consulului.  În conformitate cu Legea nr.21/1991, copiii minori pierd cetăţenia română odată cu ultimul părinte care pierde cetăţenia română.

Copiii minori încredinţaţi prin hotărâre judecătorească părintelui care are domiciliul în străinătate ţi care renunţă la cetăţenia română, pierd cetăţenia română la aceeaşi dată cu părintele căruia i-a fost încredinţat şi la care locuieşte, cu condiţia obţinerii acordului celuilalt părinte cetăţean român.

Pentru această situaţie, la dosar se vor depune:

  • copie legalizată după hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului;
  • consimţământul, în formă autentică, al celuilalt părinte, cetăţean român;
  • garanţia de încetăţenire în care să se menţioneze minorii care vor dobândi cetăţenia statului de domiciliu, cu apostila autorităţii germane competente;
  • declaraţia pe proprie răspundere a părinţilor că minorul domiciliază în străinătate.

Taxa consulară prevăzută de lege pentru înregistrarea cererii de renunţare la cetăţenia română este în valoare de 605.- EURO. La aceasta se adaugă taxele aferente fiecarui serviciu consular prestat in plus, dupa cum urmeaza:

  •  autentificare declaraţie pe proprie răspundere 
  •  legalizare de copie

Pentru a afla suma de plata, vă rugăm sa folosiţi grila de calcul.

Până la aprobarea cererii de renunţare la cetăţenia română, solicitantul va continua sa aibă calitatea de cetăţean român şi să păstreze paşaportul românesc.

Informaţii privind stadiul de solutionare a cererilor pot fi obtinute numai de la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie. 

După aprobarea cererii de renunţare la cetăţenia română, poate fi solicitată eliberarea adeverintei care atestă pierderea cetăţeniei române în temeiul art. 31 alin 8 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, republicată.

 

Ghiseu consular online

23.02.2017

Cetățenii români care au reședința sau domiciliul în Germania pot accesa site-ul www.econsulat.ro pentru a solicita orice …

Întâlnire cu membri ai comunității române și ai Platformei rețelelor profesionale de excelență din cadrul diasporei

26.09.2019

La data de 24 sept. a.c., Ambasada României la Berlin a organizat o întâlnire a doamnei Natalia – Elena Intotero,…

PRECIZĂRI PRIVIND EXERCITAREA VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ

08.08.2019

ÎNREGISTRAREA – completarea formularului online de pe portalul www.votstrainatate.ro cu opţiunea pentru votul prin…

Rubrică specială pe pagina de internet a MAE referitoare la organizarea în străinătate a alegerilor pentru Președintele României din noiembrie 2019

06.08.2019

Ministerul Afacerilor Externe a lansat pe pagina oficială de internet o rubrică specială destinată informării…