Eliberare documente de călătorie şi identitate

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români adulţi cu domiciliul în România

 

Cetăţenii români adulţi cu domiciliul in România, aflaţi temporar în Germania (pentru studii, cu  contract de muncă, în cadrul unui program de cercetare, în vizită, tratament medical sau alte scopuri cu durată limitată), pot solicita eliberarea unui paşaport simplu cu domiciliul in România.

 Solicitantii vor prezenta următoarele:

  • cerere tip de efectuare a serviciului consular;
  • carte de identitate, carte de identitate provizorie sau, după caz, buletin de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original;
  • paşaport anterior, daca acesta există, în original (în cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului);
  • in cazul in care paşaportul românesc a fost furat, confirmare din partea poliţiei locale asupra declarării faptului, insoţită obligatoriu de traducerea în limba română;
  • certificat de naştere, în original;
  • certificat de căsătorie sau, după caz, sentinţa de divorţ rămasă definitivă (inclusiv privind alte căsătorii anterioare) sau certificat de deces (al soţului/soţiei decedat/e), toate documentele în original. În cazul schimbării numelui sau prenumelui pe cale administrativă, este necesară prezentarea deciziei pronunţate în acest sens de autorităţile competente din România.
  • ATENȚIE - Pentru persoanele cu dublă cetățenie, se va prezenta în original Certificatul de Cetățenie Română sau adeverință de clarificare a cetățeniei române
  • ATENȚIE – Toate actele de stare civila trebuie sa fie lizibile si neplastifiate.

Solicitanţilor li se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială.

 

RECOMANDARE: pentru asigurarea unei bune calităţi a fotografiei, vă rugăm sa evitaţi îmbrăcămintea de culoare deschisă.


În cazul în care valabilitatea buletinului sau a cărţii de identitate a expirat, este necesară obţinerea de la autorităţile române a unei cărţi de identitate valabile, inainte de depunerea cererii de eliberare paşaport. Aceasta poate fi solicitata prin împuternicit cu procură specială autentificată la reprezentanţa diplomatică sau consulară competentă teritorial.

 

Valabilitatea paşaportului electronic este de 5 ani.


Taxa consulară pentru eliberarea unui paşaport simplu este de 59.00 € .

 

 

 

 

Ghiseu consular online

23.02.2017

Cetățenii români care au reședința sau domiciliul în Germania pot accesa site-ul www.econsulat.ro pentru a solicita orice …

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

17.12.2019

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, …

România- un partener european de încredere, supliment dedicat țării noastre de ziarul german Die Welt și Global FDI Reports

06.12.2019

Die Welt a publicat un supliment dedicat României, realizat în parteneriat cu Global FDI Reports. Suplimentul, intitulat…

În atenţia cetăţenilor români care intenţionează să voteze la alegerile prezidenţiale din 22 – 24 noiembrie la LEIPZIG

12.11.2019

ANUNT În atenţia cetăţenilor români care intenţionează să voteze la alegerile prezidenţiale din 22 – 24 noiembrie …