Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români cu domiciliul în Germania

 Cetăţenii români adulţi care se stabilesc în Germania pot solicita paşapoarte simple cu menţiunea "domiciliu Germania" (paşaport CRDS).

 Solicitanţii vor prezenta următoarele:

  • cerere tip de efectuare a serviciului consular;
  • permis de şedere în Germania (Freizügigkeitsbescheinigung, Aufenthaltstitel/Aufenthaltserlaubnis valabile cel puţin un an la data depunerii cererii, Niederlassungserlaubnis, precum si Meldebescheinigung pentru cetăţenii români stabiliţi în Germania după 07.01.2013 ) în original, insoţite obligatoriu de traducerea efectuată de un traducator autorizat;
  • carte de identitate, carte de identitate provizorie sau, după caz, buletin de identitate, daca acestea există,în original;
  • paşaport anterior, în original (în cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului);
  • în cazul în care paşaportul romănesc a fost furat, confirmare din partea politiei locale asupra declarării faptului, însoţită obligatoriu de traducerea în limba română;
  • certificat de naştere, în original;
  • certificat de căsătorie sau, după caz, sentinşa de divorţ rămasă definitivă (inclusiv privind alte căsătorii anterioare) sau certificat de deces (al soţului/soţiei decedat/e), toate documentele în original. În cazul schimbării numelui sau prenumelui pe cale administrativă, este necesară prezentarea deciziei pronunţate în acest sens de autorităţile competente din România.
  • ATENȚIE - Pentru persoanele cu dublă cetățenie, se va prezenta în original Certificatul de Cetățenie Română sau adeverință de clarificare a cetățeniei române
  • ATENȚIE – Toate actele de stare civila trebuie sa fie lizibile si neplastifiate.

Solicitanţilor li se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială.

 

RECOMANDARE: pentru asigurarea unei bune calităţi a fotografiei, vă rugăm să evitaţi îmbracamintea de culoare deschisă.


NOTA.  În cazul în care actele de stare civilă (certificate de naţtere, de căsătorie sau de deces) sunt eliberate de autorităţile germane, este obligatorie transcrierea acestora în România. Transcrierea actelor de stare civilă poate fi efectuată fie la Secţia Consulară a Ambasadei fie la Oficiul de Stare Civilă competent din România, prin procură specială, autentificată de consul.

Şefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare de carieră  ale României acreditate în străinătate nu pot înscrie mentiuni pe marginea actelor de stare civilă  referitoare la modificările intervenite în statutul civil al persoanei (divortţ deces, schimbare de nume pe cale administrativă).

 Hotărârile pronunţate într-unul din statele membre ale Uniunii Europene vor fi recunoscute de plin drept în Romănia, în conformitate cu prevederile Tratatului pentru instituirea Comunităţii Europene, fără a mai fi necesară recunoaşterea acestora de către tribunalul competent şi se vor înscrie în registrele de stare civilă numai cu avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor.

 Cetăţenii români cu domiciliul în Germania în al căror statut civil a intervenit una din modificările referitoare la divorţ, adoptie, schimbare de nume şi/sau prenume (în cazul în care schimbarea s-a făcut în baza unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în Germania) pot depune la misiunea diplomatică cererea însoţită de documentele justificative, în vederea înscrierii în registrele de stare civilă române a schimbărilor intervenite în statutul lor civil.

Cererea se poate adresa în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială direct la primaria care are în pastrare actul de stare civilă.

 

IMPORTANT

În conformitate cu Legea nr. 248/2005 art.34, cetăţeanul român care îţi stabileşte domiciliul în străinătate are obligaţia să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România (carte de identitate sau buletin), emis de autorităţile române.

Potrivit art. 13 din Decretul 31/1954, DOMICILIUL unei persoane fizice este acolo unde ea îşi are locuinţa statornică sau principală.

Cetăţenii români au dreptul să-ţi stabilească sau să-şi schimbe, în mod liber, domiciliul ori reşedinţa, dar nu pot nu pot avea in acelaşi timp decât UN SINGUR DOMICILIU şi/sau o singură reşedinţă. În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele. (art. 25 alineatele 2 si 3 - OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005 cu modificările şi completările ulterioare)

Cetăţenii care doresc să-ţi schimbe domiciliul din străinătate în Romania  pot solicita informaţii sau pot accesa pagina web a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

 

Taxa consulară pentru eliberarea unui paşaport simplu este de 59.00€.

Ghiseu consular online

23.02.2017

Cetățenii români care au reședința sau domiciliul în Germania pot accesa site-ul www.econsulat.ro pentru a solicita orice …

Conferința de presă dedicată participării României, în calitate de invitat de onoare, la Târgul de Carte de la Leipzig, ediția 2018

27.11.2017

Ambasada României la Berlin a găzduit, în data de 22 noiembrie a.c., conferința de presă dedicată participării…

Simpozionul „Exil și însingurare: Ovidiu-România-Identitate Europeană-Patria Cuvântului” dedicat împlinirii a 2000 de ani de la moartea poetului Ovidiu

14.09.2017

Ambasada României la Berlin a organizat în data de 13 septembrie a.c, colocviul dedicat împlinirii a 2000 de ani de la…