Servicii şi asistenţă consulară pentru…

Înscrierea documentelor emise de autorităţile străine

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă au fost transcrise/înscrise în registrele de stare civilă române.

1 TRANSCRIEREA ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ DIN ROMÂNIA A CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ EMISE DE AUTORITĂŢILE STRĂINE

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite în străinătate, la autorităţile locale competente, se TRANSCRIU, obligatoriu, în registrele de stare civilă române,în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.

Transcrierea certificatelor ori extraselor de stare civilă procurate din străinătate, pentru cetăţenii români, se face cu aprobarea Inspectoratului National pentru Evidenţa Persoanelor, scop în care, prin verificari, se stabileţte daca titularul certificatului ori extrasului de naştere, căsătorie sau deces este cetăţean român şi nu mai există un alt act transcris sau reconstituit.

Cererea de transcriere se adresează primariei localităţii în raza careia are domiciliul titularul documentului (în cazul certificatelor de deces, cererea se adresează primariei pe raza căreia are domiciliul solicitantul).

În cazul persoanelor cu domiciliul in străinătate care împuternicesc un cetăţean român să le reprezinte interesele, în vederea transcrierii certificatelor ori extraselor de stare civilă emise de autorităţile străine, cererea se va depune la primăria ultimului domiciliu avut in ţară de solicitant, iar în cazul în care acesta nu a avut vreodată domiciliul în ţară, la Primaria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

Extrasele din actele de stare civilă eliberate de Arhivele Naţionale, care au fost întocmite în localităţi care au aparţinut României, iar în prezent se găsesc pe teritoriul altor state, se transcriu, cu aprobarea Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, în registrele de stare civilă ale localităţii de domiciliu ale titularilor sau ale persoanelor îndreptăţite.

Împuternicitul trebuie să deţină o procură specială autentificată.

2 ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNE, DE LA AMBASADA SAU CONSULATELE ROMÂNIEI, A CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ EMISE DE AUTORITĂŢILE GERMANE

În conformitate cu prevederile art. 42 alin.(2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, introdus prin Legea nr. 94/2004, "cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita ÎNSCRIEREA în registrele de stare civilă române, de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, a certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, careîi privesc, în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civilă a fost facutăîn prealabil la autoritatea din statul în care aceştia se află”.

ÎNSCRIEREA este echivalentul TRANSCRIERII din ţară. Începând cu data de 01.01.2004, misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României le-au fost repartizate liste de coduri numerice personale (CNP) precalculate, în vederea înscrierii lor în actele de naştere întocmite şi în certificatele eliberate în baza acestora. Prin urmare, pentru persoanele ale căror naşteri vor fi înregistrate/inscrise la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, în certificatele de naştere ce se vor elibera vor fi atribuite şi înscrise coduri numerice personale.

Cererea de înscriere în registrele de stare civilă române se depune la misiunea diplomatică sau la oficiul consular de carieră al României din ţara unde a fost făcută înregistrarea în prealabil.

În toate cazurile, în baza documentelor prezentate, daca se va stabili că solicitantul este cetăţean român şi nu a mai solicitat transcrierea sau reconstituirea documentului în registrele de stare civilă române (conform declaraţiei pe proprie raspundere), după verificarea şi înregistrarea cererii, se va întocmi actul de stare civilă, iar originalul certificatului de stare civilă, pe care se va efectua menţiunea că a fost ÎNSCRIS în registrele de stare civila române, se va restitui solicitantului.

În actele şi în certificatele de naştereîntocmite pentru copiii născuţi în străinătate, începând cu anul 2004, se va înscrie codul numeric personal (CNP)din secvenţa de coduri repartizată pentru fiecare misiune diplomatică sau oficiu consular de carieră al României.

La Ambasada vor fi ÎNSCRISE şi certificatele de stare civilă ale cetăţenilor români înregistrate la autoritatile germane, anterior intrarii in vigoare a reglementarilor introduse de Legea nr.94/2004.

 

Ghiseu consular online

23.02.2017

Cetățenii români care au reședința sau domiciliul în Germania pot accesa site-ul www.econsulat.ro pentru a solicita orice …

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

17.12.2019

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, …

România- un partener european de încredere, supliment dedicat țării noastre de ziarul german Die Welt și Global FDI Reports

06.12.2019

Die Welt a publicat un supliment dedicat României, realizat în parteneriat cu Global FDI Reports. Suplimentul, intitulat…

În atenţia cetăţenilor români care intenţionează să voteze la alegerile prezidenţiale din 22 – 24 noiembrie la LEIPZIG

12.11.2019

ANUNT În atenţia cetăţenilor români care intenţionează să voteze la alegerile prezidenţiale din 22 – 24 noiembrie …