Înscrierea actelor de stare civilă emise de…

Certificatul de căsătorie

Cererea de înscriere a certificatului german de căsătorie, va fi făcută de soţul cetăţean român. Întocmirea actului se va face numai în condiţiile în care s-a stabilit că soţul cetăţean român, dacă a avut una sau mai multe căsătorii încheiate în străinătate, a solicitat în prealabil înscrierea menţiunilor de căsătorie şi de divorţ. Dovada înscrierii este certificatul de naştere sau căsătorie românesc, cu toate menţiunile referitoare la căsătoriile sau divorţurile anterioare.

Lista actelor necesare:

- cererea de serviciu consular

- cererea de înscriere în registrele de stare civilă române;

- declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte că nu există un alt act transcris sau reconstituit în registrele de stare civilă din ţară;

- extrasul de căsătorie multilingv (Auszug aus dem Heiratseintrag – Formule B), fără apostilă şi fără traducere sau certificatul de căsătorie (Heiratsurkunde) în original, cu apostila autorităţii germane competente, însoţit de traducerea în limba română;

- paşapoartele soţilor sau cărţile lor de identitate (după caz);

- certificatul de naştere sau de căsătorie eliberat de autorităţile române cu menţiuni privind căsătoriile anterioare şi desfacerea acestora şi numele purtat ulterior*;

- declaraţie pe proprie răspundere – chiar dacă unul din soţi este cetăţean străin – din care să rezulte în mod expres şi neechivoc legea aplicabilă regimului matrimonial al  căsătoriei (numai pentru căsătoriile încheiate după 01.10.2011).

*Se va prezenta şi de către soţul, cetăţean străin născut în România, care a avut una sau mai multe căsătorii încheiate şi desfăcute în străinătate.

 - documentele administrative emise de autorităţile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă româneşti, precum şi traducerile acestora în limba română, care sunt făcute în străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a)   documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine se apostilează;

b)   documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare/apostilare, dacă prin dispoziţiile acestora se prevede astfel;

c)   documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b) se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 1.093 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

d)   extrasele multilingve de naştere/căsătorie/ deces eliberate în baza Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976 sunt scutite de legalizare şi traducere în limba română .

 

ATENȚIE - Pentru persoanele cu dublă cetățenie, se va prezenta în original Certificatul de Cetățenie Română

ATENȚIE – Toate actele de stare civila trebuie sa fie lizibile si neplastifiate

 

PRECIZĂRI LEGATE DE PREVEDERILE NOULUI COD CIVIL PRIVIND ALEGEREA REGIMULUI MATRIMONIAL, APLICABILE CĂSĂTORIILOR ÎNCHEIATE ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.10.2011

Cu privire la legea aplicabilă regimului matrimonial, art. 2590, alin. 1, din Codul Civil stabileşte ca „legea aplicabilă regimului matrimonial este legea aleasă de soţi”.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea şi completarea Legii actelor de stare civilă nr. 119/1996, adoptată ca urmare a intrării în vigoare a noului Cod Civil, prevede ca, în cazul în care căsătoria a fost încheiată la oficiul de stare civilă străin după data intrării în vigoare a noului Cod Civil, respectiv 1 octombrie 2011 (inclusiv), la înscrierea certificatului de căsătorie străin în registrul de stare civil român, se impune efectuarea unei menţiuni cu privire la regimul matrimonial aplicabil soţilor, pe marginea actului de căsătorie român astfel întocmit.

În consecinţă, la depunerea cererii de înscriere, titularii certificatului de căsătorie au obligaţia de a formula o declaraţie pe proprie răspundere– chiar dacă unul din soţi este cetăţean străin – din care să rezulte în mod expres şi neechivoc legea aplicabilă efectelor căsătoriei. Declaraţia va fi autentificată de consul.

Nota. În conformitate cu prevederile art. 312, alin. 1, din noul Cod Civil, „viitorii soţi pot alege ca regim matrimonial: comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională”.

Regimul comunităţii legale de bunuri: bunurile dobândite în timpul regimului comunităţii legale de oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmaşie ale soţilor.

Regimul separaţiei de bunuri (se poate adopta numai prin încheierea unei convenţii matrimoniale în formă autentică notarială): fiecare dintre soţi este proprietar exclusiv în privinţa bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum şi a celor pe care le dobândeşte în nume propriu după această dată.

Regimul comunităţii convenţionale: se aplică atunci când, prin convenţie matrimonială, soţii derogă de la dispoziţiile privind regimul comunităţii legale, fără a adopta însă regimul separaţiei de bunuri.

                

ATENȚIE - Pentru persoanele cu dublă cetățenie, se va prezenta în original Certificatul de Cetățenie Română

ATENȚIE – Toate actele de stare civila trebuie sa fie lizibile si neplastifiate

Ghiseu consular online

23.02.2017

Cetățenii români care au reședința sau domiciliul în Germania pot accesa site-ul www.econsulat.ro pentru a solicita orice …

Consultare a doamnei Corina Crețu, comisar european pentru politici regionale, cu membri ai platformei rețelelor profesionale de excelență din Germania

28.04.2019

În contextul acțiunilor derulate pe linia Președinției României la Consiliul UE, precum și în contextul formatele de…

Selecție pentru Naționala de fotbal U15 a României (20-27 iulie 2019)

25.03.2019

Federația Română de Fotbal organizează, în perioada 20-27 iulie 2019, o tabără de vară destinată juniorilor români…

Programul de tabere ARC

22.03.2019

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni intenționează să organizeze cea de-a XI-a ediţie a Programului „ARC” –…