Încheiere acte notariale

Redactarea şi autentificarea procurilor şi a declaraţiilor

Înscrisurile redactate de părti vor fi verificate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de fond şi formă, consulul aducând modificările şi completările corespunzătoare, cu acordul părţilor.

La semnarea actelor notariale, consulul stabileşte identitatea, domiciliul şi capacitatea părţilor.

I. Persoanelor care deţin un document de călătorie românesc valabil li se face autentificarea înscrisurilor în cursul zilei în care se prezintă la Ambasadă cu:

  • documentul de călătorie românesc valabil;
  • datele persoanei împuternicite:

a) nume şi prenume;

b) cod numeric personal;

c) adresa completă;

d) act de identitate: seria, numărul, organul emitent şi data eliberarii.

 

Notă.  În urma modificării şi completării Legii nr. 36/1995 prin Legea nr. 77/2012, intrată în vigoare la 01.01.2013, începând cu această dată se înfiinţează, între altele, Registrul naţional notarial de evidenţă a procurilor şi a revocărilor acestora (RNNEPR), în care se înscriu procurile şi actele de revocare a procurilor şi Registrul naţional notarial de evidenţă a opţiunilor succesorale (RNNEOS), în care se înscriu declaraţiile de opţiune succesorală, respectiv de acceptare sau de renunţare la succesiune

Taxa consulară aferentă publicității notariale este de 3.00 EURO.

În RNNEPR urmează să fie înscrise procurile date în scopul încheierii de acte şi îndeplinirii de proceduri notariale, cu alte cuvinte acele procuri care, prin natura obiectului mandatului, urmează a fi folosite de către mandatar în scopul încheierii altor acte notariale, respectiv al îndeplinirii anumitor proceduri notariale în numele mandantului (ex. procurile în baza cărora persoana împuternicită urmează să încheie în numele mandantului, în faţa unui notar public din România, un anumit contract  sau alt act notarial ori urmează să participe la procedura notarială de dezbatere succesorală sau la orice altă procedură notarială care presupune prezentarea procurii în faţa unui notar public, ca dovadă a capacităţii procesuale a mandatarului de a participa la acea procedură).

Sub incidenţa aceluiaşi regim cad şi procurile autentificate de o misiune diplomatică / un oficiu consular, prin care o persoană este împuternicită să solicite, în numele mandantului, îndeplinirea unui act notarial la o altă misiune diplomatică / oficiu consular.

 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot îndeplini activităţile notariale prevazute la art. 13 lit. B din lege şi la cererea persoanelor fizice sau juridice străine şi a persoanelor apatride.

Valabilitatea procurilor pentru încasarea pensiei este de 18 luni de la data autentificării.

        

Ghiseu consular online

23.02.2017

Cetățenii români care au reședința sau domiciliul în Germania pot accesa site-ul www.econsulat.ro pentru a solicita orice …

Întâlnire cu membri ai comunității române și ai Platformei rețelelor profesionale de excelență din cadrul diasporei

26.09.2019

La data de 24 sept. a.c., Ambasada României la Berlin a organizat o întâlnire a doamnei Natalia – Elena Intotero,…

PRECIZĂRI PRIVIND EXERCITAREA VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ

08.08.2019

ÎNREGISTRAREA – completarea formularului online de pe portalul www.votstrainatate.ro cu opţiunea pentru votul prin…

Rubrică specială pe pagina de internet a MAE referitoare la organizarea în străinătate a alegerilor pentru Președintele României din noiembrie 2019

06.08.2019

Ministerul Afacerilor Externe a lansat pe pagina oficială de internet o rubrică specială destinată informării…