Servicii şi asistenţă consulară pentru…

Căsătoria la ambasadă

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) al Legii nr.119/1996, şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României pot încheia căsătorii între cetăţenii români dacă aceasta este în concordanţă cu legislaţia ţării în care sunt acreditaţi.

Potrivit art. 41 alin. (2) din Metodologia nr. 1/1997 pentru aplicarea unitară a dispozitiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, „declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primaria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei”. Prin urmare, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare pot fi încheiate căsătorii între cetăţeni români daca cel puţin unul dintre soţi are reglementată şederea în Germania, fiindu-le aplicabilă legea română.

Documente necesare:

  • cerere de efectuare a serviciului consular;
  • declaraţie de căsătorie (se dă de viitorii soţi, în scris, în faţa consulului, la misiunea diplomatică sau oficiul consular);
  • paşapoartele sau actele de identitate pe baza cărora se poate stabili cu certitudine identitatea viitorilor soţi;
  • certificatele de naştere, în original şi in copie;
  • certificatele medicale privind starea sănătăţii viitorilor soţi, în original, a căror valabilitate este de 14 zile de la data emiterii;
  • adeverinţele privind statutul civil actual al viitorilor soţi (dovezile de celibat) eliberate de oficiile de stare civilă unde au fost înregistrate naşterile acestora.

Începand cu data de 01.10.2011 au devenit aplicabile prevederile noului Cod Civil în materia regimului matrimonial.

Astfel, înainte de încheierea căsătoriei se va stabili legea care guvernează regimul matrimonial, potrivit dispoziţiilor art. 2590 din Codul Civil, care lasă la latitudinea viitorilor soţi această optiune.

Viitorii soţi încheie în faţa consulului o convenţie de alegere a legii aplicabile, in formă autentică.

Conform alin. 2 al art. 2590 din Codul Civil, ei pot alege:

a) legea statului pe teritoriul căruia unul dintre ei îşi are reşedinţa obişnuită la data alegerii;

b) legea statului a cărui cetăţenie o are oricare dintre ei la data alegerii;

c) legea statului unde îşi stabilesc prima reşedinţă obişnuita comună dupa încheierea căsătoriei.

Dacă legea aleasă este legea română, se aplică prevederile art. 312, alin. 1, din Codul Civil, conform cărora „viitorii soţi pot alege ca regim matrimonial:

  • comunitatea legală: bunurile dobândite în timpul regimului comunităţii legale de oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmăşie ale soţlor;.
  • separaţia de bunuri: (se poate adopta numai prin încheierea unei convenţii matrimoniale in formă autentică notarială) fiecare dintre soţi este proprietar exclusiv în privinţa bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum şi a celor pe care le dobândeşte în nume propriu după această dată;
  • comunitatea convenţională: se aplică atunci când, prin convenţie matrimonială, soţii derogă de la dispoziţiile privind regimul comunităţii legale, fără a adopta însă regimul separatiei de bunuri.

Opţiunea exprimată se consemnează în declaraţia de căsătorie.

În cazul în care se optează pentru separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională, forma pe care trebuie sa o îmbrace aceasta opţiune este convenţia matrimonială autentificată notarial.

Nerespectarea formei autentice atrage sancţiunea nulităţii absolute.

Convenţia matrimonială va fi încheiată în prealabil în faţa unui notar public din România şi prezentată la Ambasadă, caz în care va fi acceptată ca atare.


 

Ghiseu consular online

23.02.2017

Cetățenii români care au reședința sau domiciliul în Germania pot accesa site-ul www.econsulat.ro pentru a solicita orice …

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

17.12.2019

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, …

România- un partener european de încredere, supliment dedicat țării noastre de ziarul german Die Welt și Global FDI Reports

06.12.2019

Die Welt a publicat un supliment dedicat României, realizat în parteneriat cu Global FDI Reports. Suplimentul, intitulat…

În atenţia cetăţenilor români care intenţionează să voteze la alegerile prezidenţiale din 22 – 24 noiembrie la LEIPZIG

12.11.2019

ANUNT În atenţia cetăţenilor români care intenţionează să voteze la alegerile prezidenţiale din 22 – 24 noiembrie …